Bydureon

AstraZeneca

PAKNINGSVEDLEGG:


Varenummer (utvid)  

Film

Bydureon ferdigfylt penn

Instruksjonsfilm for klargjøring og injisering av injeksjonsvæske.

29.09.2016

LÆR MER: