Oppdatert fra Legemiddelverket: 18.08.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.08.2019


Kontakt apotek eller lege for å diskutere alternativ til Nycoplus B-total og B-tonin.


Varselet gjelder følgende preparater: Nycoplus B-tonin «Takeda», Nycoplus B-total «Takeda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på metformin preparater - utvidet adgang til å bruke andre legemidler mot diabetes type 2

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg og 1000 mg. Det er mangel på metformin. Legemiddelverket har gitt legene utvidet adgang til å skrive ut andre legemidler til deg dersom du ikke får metformin. I så fall må du eller apoteket ta kontakt med legen for å få en ny resept. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Vær spesielt oppmerksom på faren for lavt blodsukker dersom du må bytte legemiddel.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Fucithalmic

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.07.2019


På grunn av mangelen på Fucithalmic 10mg/g øyedråper kan du bli tilbudt svenske pakninger med fusidinsyre 10 mg/g (fusidinsyre 0,1%). Dersom norske og svenske pakninger av Fucithalmic 10 mg/g ikke er tilgjengelig, kan apotekene tilby deg kloramfenikol øyedråper eller salve. Kloramfenikol har tilnærmet samme virkning. Meld fra til apoteket dersom du tidligere har brukt kloramfenikol uten effekt, eller har reagert på legemidlet.


Varselet gjelder følgende preparater: Fucithalmic «Amdipharm»

Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 02.07.2019


Funn viser at pasienter med urinsyregikt og tidligere alvorlig hjerte- og karsykdom har signifikant økt risiko for død ved behandling med febuksostat sammenlignet med allopurinol. Med mindre legen din har vurdert at det ikke finnes andre behandlingsmuligheter, bør du ikke bruke febuksostat hvis du tidligere har hatt hjerte- og karsykdom. Kontakt lege om du har spørsmål til din behandling.


Varselet gjelder følgende preparater: Febuxostat Accord «Accord», Adenuric «Menarini», Adenuric «2care4»

Asasantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Asasantin Retard tabletter (dipyridamol og acetylsalisylsyre) avregistreres. I stedet for Asasantin Retard kan apoteket i stedet tilby deg Diprasorin, som er en medisin med samme virkning.


Varselet gjelder følgende preparater: Asasantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med salbutamol, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Mangel på Pinex Forte 100 stk enpac

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.06.2019


Det er meldt mangel på Pinex Forte 500mg/30mg tabletter, 100 stk enpac. Derfor kan apoteke tilby deg Altermol eller Paralgin Forte, som anses som likeverdige legemidler.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.04.2019


Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klindamycin, dersom de har de utenlandske pakningene tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dalacin «Pfizer»

Mangel på Paralgin Forte

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.03.2019


Det er mangel på Paralgin Forte 400mg/30mg tabletter, 10 stk og 100 stk enpac. Apoteket kan derfor tilby deg Pinex Forte 500 mg/30mg tabletter eller Altermol 500 mg/30mg tabletter, som anses som likeverdige legemidler.


Varselet gjelder følgende preparater: Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma»

Mangel på Provera

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.03.2019


Det er meldt mangel på Provera 10 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger med medroksyprogesteornacetat 5 mg eller 10 mg tabletter. Følg nøye med på rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Provera «Pfizer»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Du kan derfor få portugisiske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. På apoteket vil du i perioden fremover derfor kunne få en utenlandsk pakning av samme preparat. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»

Mangel på Prednisolon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.01.2018


Det er mangel på Prednisolon 20 mg tabletter, 25 stk og 100 stk. Apoteket kan derfor tilby deg utenlandske pakninger med prednisolon, dersom de har utenlandske pakningerne er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Prednisolon «Takeda»