Oppdatert fra Legemiddelverket: 17.10.2019, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Indivina

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 08.10.2019


Det er meldt mangel på Indivina 1 mg/2,5 mg tabletter og Indivina 2 mg/5 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med østradiolvalerat/medroksyprogesteronacetat. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Indivina «Orion»

Mangel på Dermovat salve og krem

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.10.2019


Det er mangel på Dermovat 0,05% salve og krem Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med klobetasol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Dermovat «GlaxoSmithKline»

Mangel på Amoxicillin Mylan 500 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 27.09.2019


Det er mangel på Amoxicillin 500 mg kapsler. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med amoksicillin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Amoxicillin «Mylan»

Mangel på Gardasil 9

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 23.09.2019


Det er mangel på Gardasil 9. Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene av Gardasil 9, altså kan vaksinasjon gjennopptas når Gardasil 9 er tilgjengelig igjen.


Varselet gjelder følgende preparater: Gardasil 9 «MSD Vaccins»

Digoxin Takeda 62,5 mg 100 tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.09.2019


Det er mangel på Digoxin Takeda 62,5 mikrogram tabletter. Du kan derfor få pakninger fra Orifarm eller 2care4 eller fra utlandet med digoksin tabletter på apoteket. Ved bytte av digoksinmedisin må du umiddelbart kontakte legen din for kontroll.


Varselet gjelder følgende preparater: Digoxin Takeda «Takeda»

Persantin Retard avregistreres

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.09.2019


Persantin Retard tabletter (dipyridamol) avregistreres. Det finnes ikke tilsvarende alternativer til Persantin Retard. Kontakt legen din for videre oppfølging.


Varselet gjelder følgende preparater: Persantin Retard «Boehringer Ingelheim»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen. Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline», Ranitidin «ratiopharm»

Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med finasterid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Finasterid «Actavis»

Leveringssvikt Naproxen tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 11.09.2019


Det er mangel på Naproxen 250 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med naproxen. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Naproxen «Mylan», Naproxen-E «Mylan», Naproxen Orion «Aurobindo»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Aurorix 150 mg og 300 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med moklobemid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Paracet mikstur

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.08.2019


Det er mangel på Paracet 24 mg/ml mikstur Det kan være at du får utlevert Pinex mikstur eller Paracetamol Norfri mikstur i stedet for Paracet mikstur (500 ml og 60 ml). Andre alternativer med paracetamol (stikkpiller, brusetabletter og smeltetabletter) er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Paracet «Karo Pharma»

Mangel på Metformin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.07.2019


Det er mangel på metformin preparater i styrkene 500 mg,850 mg og 1000 mg. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Dersom det ikke finnes andre styrker eller pakningsstørrelser med metformin tabletter kan apotekene tilby deg utenlandske pakninger med metformin 500 mg, 850 mg eller 1000 mg tabetter. Dersom apotekene ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucophage «Merck», Metformin «Karo Pharma»

Mangel på Fucithalmic

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.07.2019


På grunn av mangelen på Fucithalmic 10mg/g øyedråper kan du bli tilbudt svenske pakninger med fusidinsyre 10 mg/g (fusidinsyre 0,1%). Dersom norske og svenske pakninger av Fucithalmic 10 mg/g ikke er tilgjengelig, kan apotekene tilby deg kloramfenikol øyedråper eller salve. Kloramfenikol har tilnærmet samme virkning. Meld fra til apoteket dersom du tidligere har brukt kloramfenikol uten effekt, eller har reagert på legemidlet.


Varselet gjelder følgende preparater: Fucithalmic «Amdipharm»

Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.07.2019


Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med salbutamol, dersom de utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Ventoline «GlaxoSmithKline»

Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.03.2019


Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat, dersom de har utenlandske pakninger tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Nozinan «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Fenemal 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.02.2019


Det er mangel på Fenemal 50 mg tabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket eller legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Fenemal «Takeda»

Mangel på Glucobay

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.02.2019


Det er mangel på Glucobay 50 mg og100 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med akarbose dersom de har utenlandske pakningene er tilgjengelig. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Glucobay «Bayer AB»

Mangel på Cyklokapron

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Cyklokapron. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Cyklokapron «Meda»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er for tiden mangel på Questran. Du kan derfor få portugisiske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Questran, Questran Loc «Cheplapharm»

Mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er for tiden mangel på Carduran CR 4 mg og 8 mg. Det er uvisst når Carduran CR er tilbake. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Carduran CR «Pfizer»

Mangel på Calcium-Sandoz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.05.2018


Det er mangel på Calcium-Sandoz 500 mg brusetabletter. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Calcium-Sandoz «Sandoz»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Sinalfa 5 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger.Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»