Oppdatert fra Legemiddelverket: 04.06.2020, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Normorix mite «Takeda»

Mangel på Salazopyrin EN enterotabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Salazopyrin EN enterotabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sulfasalazin enterotabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Salazopyrin EN «Pfizer»

Mangel på Parlodel tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold. •På grunn av mangel på Parlodel tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bromokriptinmesilat tabletter dersom de kan skaffes. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Parlodel «Meda»

Mangel på Risperidon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.05.2020


Det er mangel på Risperidon 2 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med risperidon. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Risperidon Sandoz «Sandoz»

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Mianserin tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med mianserinhydroklorid tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Mianserin «Mylan»

Mangel på Colrefuz tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.05.2020


•Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. •På grunn av mangel på Colrefuz tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med kolkisin tabletter dersom de kan skaffes. •Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. •Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. •Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Colrefuz «Actavis»

Begrensning i bruk av cyproteron på grunn av risiko for hjernehinnesvulst

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 21.04.2020


Du skal ikke bruke cyproteron som finnes i Androcur, Diane eller Zyrona hvis du har eller har hatt hjernehinnesvulst. Ta kontakt med legen din hvis du har spørsmål om dette.


Varselet gjelder følgende preparater: Zyrona «Orifarm Generics», Androcur «Orifarm», Diane «Bayer AB», Androcur «Bayer AB»

Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 14.04.2020


Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Mestinon 60 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 07.04.2020


Det er mangel på Mestinon 60 mg filmdrasjerte tabletter, 150 stk. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med pyridostigminbromid. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Mestinon «Mylan Healthcare Norge AS»

Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.03.2020


Det er for tiden mangel på Pneumovax. Du kan derfor få utenlandske pakningerpå apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Pneumovax «MSD»

Mangel på Aduvanz

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.03.2020


Det er mangel på Aduvanz 30 mg og 70 mg kapsler. Derfor kan apoteket tilby deg Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler uten å kontakte rekvirent først. Kontakt legen din dersom Elvanse 30 mg og 70 mg kapsler ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Aduvanz «Shire»

Ibaril krem er midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 18.12.2019


Ibaril 2,5 mg/g krem er midlertidig utgått Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med [virkestoff]. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Ibaril «sanofi-aventis»

Mangel på Syntocinon

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2019


Det er mangel på Syntocinon 6,7 mcg/dose, 5 ml nesespray frem til 31.05.2020. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med oksytocin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Syntocinon «Alfasigma»

Mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 02.12.2019


Det er mangel på Caverject Dual 10 mg og 20 mg, pulver til injeksjon, 2 sett. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med alprostadil. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Caverject Dual «Pfizer»

Mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 01.12.2019


Det er mangel på Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Bricanyl injeksjonsvæske. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Bricanyl «AstraZeneca»

Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Type: Generelt

Publisert første gang: 13.09.2019


Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter. Mangel på ranitidin-holdige legemidler kan medføre at apoteket anbefaler deg andre reseptfrie medisiner med lik effekt. Reseptfrie pakninger av legemidler som inneholder famotidin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol eller pantoprazol kan brukes. Disse selges også i daglivarebutikker, kiosker og bensinstasjoner gjennom LUA-ordningen. Du eller apoteket må kontakte legen for å få en ny resept dersom alternativene i punktet over ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.09.2019


Det er mangel på Aurorix 150 mg og 300 mg tabletter Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. På grunn av mangelen på Aurorix 150 mg og 300 mg kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med moklobemid tabletter, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og samme virkning. Dersom apoteket ikke kan tilby deg et alternativt legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller en ny resept.


Varselet gjelder følgende preparater: Aurorix «Meda»

Mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 31.07.2019


Det er mangel på Detrusitol SR 2 mg depotkapsler. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Detrusitol SR «Pfizer»

Mangel på Burinex tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.06.2019


Det er mangel på Burinex 2 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger tilsvarende Burinex 2 mg tabletter. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Burinex «Karo Pharma»

Pinex Forte stikkpiller midlertidig utgått

Type: Generelt

Publisert første gang: 20.05.2019


Pinex Forte 500mg/30mg stikkpiller meldes midlertidig utgått. Apoteket kan derfor tilby deg Paralgin Forte 400mg/30mg stikkpiller i stedet. Kontakt legen din dersom det er nødvendig å finne et alternativ.


Varselet gjelder følgende preparater: Pinex Forte, Pinex Major «Actavis»

Mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk.

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 20.12.2018


Det er for tiden mangel på Tamoxifen Mylan 20 mg tabletter, 100 stk. Du kan derfor få utenlandske pakninger på apoteket. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.


Varselet gjelder følgende preparater: Tamoxifen «Mylan»

Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 15.11.2018


Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Du kan også få utenlandske pakninger på apoteket eller at legen din må behandle deg med et annet legemiddel. Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek. Hvis du har fått utlevert Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter fra apoteket, må du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Disse tablettene er ikke likeverdige med Adalat Oros 20 mg.


Varselet gjelder følgende preparater: Adalat Oros «Bayer AB», Adalat Oros «Orifarm»

Mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 26.10.2018


Det er mangel på Atenolol Mylan 100 mg tabletter. Du kan bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket med atenolol. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig.


Varselet gjelder følgende preparater: Atenolol «Mylan»

Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 13.04.2018


Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Derfor kan apoteket tilby deg utenlandske pakninger med terazosin. Kontakt legen din dersom utenlandske pakninger ikke er tilgjengelig


Varselet gjelder følgende preparater: Sinalfa «Amdipharm»