Medisinsk ordbok

I.m., Intramuskulær, Intramuskulært (utvid) I.v., Intravenøs, Intravenøst (utvid) Iktyose, Fiskehud (utvid) Immunologisk trombocytopeni, Idiopatisk trombocytopenisk purpura, ITP, Primær immun trombocytopeni, Immun trombocytopenisk purpura (utvid) Immunsuppressiv, Immunsuppressivt (utvid) Impetigo, Brennkopper (utvid) In vitro-fertilisering, IVF, Prøverørsbefruktning (utvid) Indikasjoner (utvid) Infantile spasmer, West syndrom (utvid) Infeksjon, Infeksjonssykdom (utvid) Infertilitet (utvid) Inflammasjon, Betennelse (utvid) Inflammatorisk tarmsykdom, IBD (utvid) Influensa (utvid) Inhalasjonsanthrax, Inhalasjonsmiltbrann, Lungeanthrax, Lungemiltbrann (utvid) Insomni, Søvnløshet (utvid) Interstitiell lungesykdom, ILS, ILD (utvid) Intertrigo (utvid) Intravaskulær, Intravaskulært (utvid) Intraabdominal blødning (utvid) Intraabdominal infeksjon (utvid) Iridosyklitt (utvid) Iritt, Regnbuehinnebetennelse (utvid) Irritabel tarm-syndrom, Colon irritabile, Spastisk colon, IBS (utvid) Iskemi, Manglende blodtilførsel (utvid)