Medisinsk ordbok

Haemophilus influenzae (utvid) Haemophilus influenzainfeksjon, Haemophilus influenza-infeksjon (utvid) Hakeorm (utvid) Halsbrann, Pyrose (utvid) HbA1c (utvid) HDL (utvid) Helicobacter pylori (utvid) Hematochezi, Hematokesi (utvid) Hematom (utvid) Hematuri (utvid) Hemming av fostervekst, Intrauterin vekstretardasjon, Intrauterin veksthemming (utvid) Hemodialyse (utvid) Hemofili A, Faktor VIII-mangel (utvid) Hemofiltrering (utvid) Hemoglobin (utvid) Hemoglobinuri, Hemoglobin i urinen (utvid) Hemokromatose (utvid) Hemolytisk anemi (utvid) Hemolytisk uremisk syndrom, HUS, Hemolytisk uremisyndrom (utvid) Hemoroider (utvid) Hemosiderose (utvid) Heparinoverdosering (utvid) Hepatikolentikulær degenerasjon, Wilsons sykdom (utvid) Hepatisk encefalopati, Leverencefalopati (utvid) Hepatisk koma, Leverkoma, Coma hepaticum (utvid) Hepatitt A, Hepatitt A-virusinfeksjon, HAV-infeksjon (utvid) Hepatitt B, Hepatitt B-virusinfeksjon, HBV-infeksjon (utvid) Hepatitt C, Hepatitt C-virusinfeksjon, HCV-infeksjon (utvid) Hepatomegali, Forstørret lever, Leverforstørrelse (utvid) Hereditært angioødem (utvid) Herpes zoster, Helvetesild (utvid) Hidradenitt, Hidrosadenitt, Svettekjertelbetennelse (utvid) Hjerneslag, Slag, Slaganfall (utvid) Hjerteinfarkt, Myokardinfarkt, Hjerteattakk (utvid) Hjertestans, Hjertestopp, Asystole (utvid) HLR, Hjerte-lungeredning (utvid) HMG-CoA-reduktasehemmere, Statiner (utvid) Hodgkins sykdom, Hodgkins lymfom, Lymfogranulomatose (utvid) Humant immunsviktvirus, hiv (utvid) Hyperandrogenisme (utvid) Hyperglykemi, Høyt blodsukker (utvid) Hyperhidrose, Økt svetting, Overdreven svetting, Diaforese (utvid) Hyperkalemi, Kaliumoverskudd (utvid) Hyperkalsemi, Kalsiumoverskudd (utvid) Hyperkeratose (utvid) Hyperkinesi, Motorisk hyperaktivitet (utvid) Hyperkolesterolemi (utvid) Hyperlipidemi, Hyperlipemi (utvid) Hypermetropi, Langsynthet, Hyperopi (utvid) Hyperparatyreoidisme, Hyperparatyreose (utvid) Hyperpigmentering av hud (utvid) Hyperprolaktinemi (utvid) Hypertensjon, Høyt blodtrykk (utvid) Hypertermi (utvid) Hypertriglyseridemi (utvid) Hypertrofi (utvid) Hypertyreoidisme, Tyreotoksikose, Hypertyreose, Høyt stoffskifte (utvid) Hypnotika (utvid) Hypofosfatemi, Fosfatmangel (utvid) Hypoglykemi, Lavt blodsukker, Føling, Insulinføling (utvid) Hypokalsemi, Kalsiummangel (utvid) Hypoksi (utvid) Hypomagnesemi, Magnesiummangel (utvid) Hyponatremi, Natriummangel (utvid) Hypoparatyreoidisme, Hypoparatyreose (utvid) Hypotensjon, Lavt blodtrykk (utvid) Hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-akse, Hypothalamus-hypofyse-binyre-akse, HPA-akse (utvid) Hypotoni, Muskelhypotoni, Hypotoni i musklene (utvid) Hypotyreoidisme, Hypotyreose, Lavt stoffskifte (utvid) Hypoventilasjon, Hypoventilering (utvid) Hypovolemi, Volumdeplesjon (utvid) Høyt kolesterol (utvid)