Oraqix

Dentsply

Lokalanestetikum til odontologisk bruk.

ATC-nr.: N01B B20

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N01B B02
Lidokain
 
PNEC: 23 μg/liter
Salgsvekt: 665,330443 kg
Miljørisiko: Bruk av lidokain gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Lidokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Lidokain er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 21.05.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 N01B B04
Prilokain
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av prilokain kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Prilokain har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at prilokain er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2019) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PERIODONTALGEL 25 mg/25 mg: 1 g inneh.: Lidokain 25 mg, prilokain 25 mg, poloksamer 188, poloksamer 407, fortynnet saltsyre til pH-justering, renset vann.


Indikasjoner

Til voksne for lokalisert anestesi i periodontallommer ved diagnostikk og behandling som lommedybdesondering, tannstenfjerning og rotplanering.

Dosering

Voksne >18 år, inkl. eldre: 1 sylinderampulle (1,7 g) eller mindre til en kvadrant av tannområdet. Maks. dose pr. behandlingsøkt: 5 sylinderampuller (8,5 g gel, 212,5 g lidokainbase, 212,5 g prilokainbase). Fyll periodontallommene vha. dentalsprøyte og vedlagte stumpe applikator til gelen synes ved tannkjøttkanten. Vent 1/2 minutt før behandlingen begynner. Anestesien varer ca. 20 minutter ved sondering av lommedybdene. Kan påføres på nytt ved behov. Da de systemtoksiske effektene er additive, anbefales ikke ytterligere lokalanestesi ved samme behandlingsøkt dersom maks. dose er gitt.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Ikke undersøkt og bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal være en væske ved administrering. Ved geldannelse, må ampullen legges i kjøleskap til gelen er blitt flytende, og luftboblen i ampullen beveger seg hvis ampullen vippes. Kan bli ugjennomsiktig ved <5°C, men får tilbake opprinnelige utseende ved romtemperatur. Bruk ikke sylinderampullevarmere. Kun til engangsbruk, ev. rester skal kastes.
Administrering: Til periodontal bruk. Skal ikke injiseres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen. Kongenital eller idiopatisk methemoglobinemi, residiverende porfyri.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon, alvorlig nedsatt impulsdannelse og -overledning i hjertet (f.eks. AV-blokk grad II eller III, uttalt bradykardi) og hos pasienter i remisjon etter porfyri eller asymptomatiske bærere av muterte gener ansvarlige for porfyriutvikling. Glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel og kongenital/idiopatisk methemoglobinemi gir økt risiko for legemiddelindusert methemoglobinemi. Bruk hos barn og ungdom er ikke undersøkt. Methemoglobinemi er rapportert hos barn ved kombinasjon av lidokain og prilokain. Kan forårsake øyeirritasjon og abrasjon, unngå kontakt. Ved øyekontakt må øynene skylles umiddelbart med vann eller natriumkloridoppløsning og beskyttes til følelsen er tilbake. Bruk kan føre til blokkering av alle følelser i det behandlede området, og utilsiktet spredning kan forårsake nummenhet i munnslimhinnen. Unngå at overflødig gel spres i munn og svelg. Pasienten må unngå utilsiktet traume i det behandlede området og eksponering for ekstrem varme eller kulde, samt avstå fra mat og drikke til fullstendig følelse er tilbake. Skal ikke brukes på sår eller ved akutte infeksjoner i munnhulen. Personer som påfører eller tar bort gelen skal unngå kontakt for å hindre utvikling av overfølsomhet. Kan påvirke tester for substanser som er forbudte hos idrettsutøvere og gi falske positive resultater.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N01B B20

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lidokain og prilokain passerer placenta. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Utskilles i morsmelk i små mengder. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Amming kan fortsette etter behandling.
Lidokain|Prilokain

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDysgeusi (inkl. vond eller bitter smak i inntil 4 timer etter administrering)
Mindre vanligeKvalme
Generelle
VanligeErytem1, hypoestesi1, irritasjon1, lokale smerter1, sår1, ømhet1
Mindre vanligeLokal anestesi1, pulsering1, svie1, vesikler1, ødem1
Ukjent frekvensAllergiske reaksjoner (for det meste vist seg som hudutslett, gingival erytem og hevelser. Av og til har alvorlige reaksjoner forekommet, som strupeødem og anafylaktiske reaksjoner)
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSvimmelhet
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDysgeusi (inkl. vond eller bitter smak i inntil 4 timer etter administrering)
GenerelleErytem1, hypoestesi1, irritasjon1, lokale smerter1, sår1, ømhet1
NevrologiskeHodepine
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleLokal anestesi1, pulsering1, svie1, vesikler1, ødem1
NevrologiskeSvimmelhet
Ukjent frekvens
GenerelleAllergiske reaksjoner (for det meste vist seg som hudutslett, gingival erytem og hevelser. Av og til har alvorlige reaksjoner forekommet, som strupeødem og anafylaktiske reaksjoner)

1Dvs. symptomer i munnhulen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Samtidig administrering av andre lokalanestetika kan forårsake overdosering med systemtoksiske reaksjoner.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For lidokain N01B B02 og prilokain N01B B04

Egenskaper

Klassifisering: Lokalanestetikum av amidtypen, kombinasjonspreparat med lidokain og prilokain.
Virkningsmekanisme: Lokalblokade av nerveimpulser ved hemming av spenningsavhengige natriumkanaler i nervefibermembranene.
Absorpsjon: Tmax for begge substanser er 30 minutter (etter enkeltdose) og 200 minutter (etter maks. dose gitt over 3 timer), biotilgjengelighet ca. 20-40%.
Proteinbinding: 70% og 40% for hhv. lidokain og prilokain.
Halveringstid: Hhv. 3,6 timer og 2,8 timer, virkning etter ca. 30 sekunder, virketid ca. 20 minutter, plasmaclearance hhv. 950 ml/minutt og 2370 ml/minutt.
Metabolisme: I lever, prilokain har også omfattende ekstrahepatisk metabolisme. Pga. omfattende levermetabolisme er farmakokinetikken til lidokain og prilokain avhengig av leverfunksjonen. T1/2 til lidokain kan mer enn fordobles ved nedsatt leverfunksjon.
Utskillelse: I urin. Metabolitter kan akkumuleres ved nedsatt nyrefunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Til engangsbruk.

Sist endret: 08.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Oraqix, PERIODONTALGEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/25 mg20 stk. (sylinderamp.)
023409
SPC_ICON-
-
1422,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abrasjon: Slitasje av tannvev pga. mekanisk påvirkning fra tannbørste, slipemiddel i tannpasta, tanngnissing eller slipende partikler i maten.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.