Omacor

BASF

Triglyseridsenkende middel.

ATC-nr.: C10A X06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, myke 1000 mg: Hver kapsel inneh.: 1000 mg omega-3-syreetylestere 90, hvorav eikosapentaensyre (EPA)-etylester 460 mg og dokosaheksaensyre (DHA)-etylester 380 mg. Hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypertriglyseridemi: Endogen hypertriglyseridemi som et tillegg til diett når diett alene ikke gir tilstrekkelig respons: Type IV som monoterapi, type IIb/III i kombinasjon med statiner, når kontroll av triglyserider er utilstrekkelig. Alvorlig hypertriglyseridemi hos spesielt utsatte risikopasienter der responsen på diett er utilstrekkelig.

Dosering

Anbefalt initial dose er 2-4 kapsler daglig. Hvis responsen er utilstrekkelig kan dosen økes til 6 kapsler daglig. En daglig dose på ≥4 kapsler bør deles i 2 daglige doser.
Administrering: Svelges med et glass vann. Det anbefales at kapslene tas i forbindelse med mat for å unngå gastrointestinalt ubehag.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Soya- eller peanøttallergi (inneholder soyabønneolje).

Forsiktighetsregler

Lett forlenget blødningstid er observert ved høye doser (4-6 kapsler), og dette bør det tas hensyn til hos pasienter med høy risiko for økt blødning. Pasienter som behandles med antikoagulantia må monitoreres og dosen justeres hvis nødvendig. Ved større kirurgiske inngrep bør en pause i behandlingen vurderes. Farmakokinetikk er ikke undersøkt hos barn, pasienter med nyreinsuffisiens eller redusert leverfunksjon. En liten, men signifikant økning (innenfor normalverdier) av ASAT og ALAT er rapportert, uten økt risiko hos pasienter med leversvikt. ASAT- og ALAT-verdiene bør monitoreres hos pasienter med tegn til leverskade (særlig ved høy dosering, 4-6 kapsler). Forsiktighet hos pasienter med kjent intoleranse eller allergi mot fisk.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C10A X06
Se Forsiktighetsregler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data for bruk under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling eller postnatal utvikling. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Det foreligger ingen data på utskillelse av omega-3-syreetylestere 90 i melk hos dyr eller mennesker. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.
Omega-3-fettsyreestere

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeGastrointestinale plager (inkl. oppblåst mage, magesmerter, forstoppelse, diaré, dyspepsi, flatulens, raping, gastroøsofageal refluks, kvalme eller oppkast)
Mindre vanligeGastrointestinal blødning
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneUrticaria
Ukjent frekvensKløe
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHypotensjon
Lever/galle
SjeldneLeverplager (inkl. økte transaminaser, økt ALAT og ASAT)
Luftveier
Mindre vanligeEpistakse
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperglykemi, urinsyregikt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale plager (inkl. oppblåst mage, magesmerter, forstoppelse, diaré, dyspepsi, flatulens, raping, gastroøsofageal refluks, kvalme eller oppkast)
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastrointestinal blødning
HudUtslett
KarHypotensjon
LuftveierEpistakse
NevrologiskeHodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, urinsyregikt
Sjeldne
HudUrticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Lever/galleLeverplager (inkl. økte transaminaser, økt ALAT og ASAT)
Ukjent frekvens
HudKløe

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesielle anbefalinger. Symptomatisk behandling tilrådes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: C10A X06

Egenskaper

Klassifisering: EPA og DHA er essensielle fettsyrer (omega-3-fettsyrer).
Virkningsmekanisme: Senker triglyseridnivåene ved å redusere syntesen av triglyserider og øke peroksisomal β-oksidasjon av fettsyrer i leveren. Gir fall i VLDL-kolesterol, og har også effekt på hemostasen og blodtrykket. Øker LDL-kolesterol hos noen pasienter med hypertriglyseridemi, og har også vist en ikke-konsistent økning i HDL-kolesterol. Gir fall i tromboksan A2-produksjon og en svak økning i blødningstid innenfor normale grenser. Ingen signifikant effekt er sett på koagulasjonsfaktorer.
Metabolisme: Under og etter absorpsjonen vil omega-3-fettsyrene umiddelbart bli metabolisert på forskjellige måter: Fettsyrene blir transportert til leveren for å inkorporeres i forskjellige klasser lipoproteiner og senere transporteres til perifere lipiddepoter. Fosfolipider av lipoproteiner kan bli byttet ut med cellemembran fosfolipider, og fettsyrene kan derved tjene som forløpere for forskjellige eikosanoider. Hoveddelen vil bli oksidert for å tilfredsstille energibehov.

Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Omacor, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1000 mg98 stk. (boks)
371054
SPC_ICON-
-
702,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.