Progestogen.

ATC-nr.: L02A B01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 160 mg: Hver tablett inneh.: Megestrolacetat 160 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Inoperabel cancer mammae når annen terapi har sviktet.

Dosering

1 tablett daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Pasient med alvorlig leversykdom bør kontrolleres nøye. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Forsiktighet utvises pga. høyere frekvens av nedsatt lever-/nyre-/hjertefunksjon og andre samtidige lidelser eller annen legemiddelbehandling.
Administrering: Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter med tromboemboliske sykdommer eller alvorlig leversykdom bør kontrolleres nøye. Risiko for binyrebarkinsuffisiens bør tas i betraktning under behandlingen, og etter avsluttet langtidsbehandling. Substitusjonsbehandling med kortikosteroider kan være indisert. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes. Sikkerhet ikke klarlagt. Antatt sammenheng mellom intrauterin eksponering av progesteronlignende legemidler i 1. trimester og unormale genitalier hos gutte- og jentefostre. Risiko for hypospadi kan dobles ved eksponering. Tilstrekkelige risikodata for eksponerte jentefostre foreligger ikke. Enkelte av disse legemidlene kan indusere mild virilisering av eksterne genitalier hos jentefostre. Ved eksponering i løpet av de 4 første månedene av svangerskapet eller hvis kvinnen blir gravid under behandlingen, skal det informeres om potensiell risiko for fosteret.
Amming: Går over i morsmelk. Skal ikke brukes under amming.
Megestrol

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger. Kjønnsorganer/bryst: Vaginale blødningsforstyrrelser. Undersøkelser: Vektøkning1. Øvrige: Ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Cushinglignende symptomer, binyrebarkinsuffisiens. Gastrointestinale: Forstoppelse. Hjerte/kar: Hjertesvikt, hypertensjon, hetetokter. Hud: Hudutslett, håravfall. Luftveier: Dyspné. Nyre/urinveier: Økt miksjonsfrekvens. Psykiske: Humørforandringer. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi, diabetes. Svulster/cyster: Tumor flare (med/uten hyperkalsemi). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Tromboembolisme, inkl. tromboflebitt, lungeemboli (inkl. fatal). Hud: Hirsutisme. Nevrologiske: Tremor, karpaltunnelsyndrom. Ukjent frekvens: Nevrologiske: Letargi. Forstyrrelser i hypofyse/binyrebark, inkl. glukoseintoleranse, diabetesdebut, eksaserbasjon av allerede eksisterende diabetes med økt glukoseintoleranse og Cushings syndrom er sett. Klinisk manifest binyrebarkinsuffisiens er sett i sjeldne tilfeller kort tid etter avsluttet behandling. 1Forbundet med økt appetitt og økt mengde fettceller og kroppsmasse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Opptil 1600 mg/dag gitt i ≥6 måneder ga ikke akutte toksiske effekter. Overdose er sett etter markedsføring.
Symptomer: Diaré, kvalme, magesmerter, kortpustethet, hoste, ustø gange, slapphet og brystsmerter.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L02A B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Progestagen beslektet med progesteron. Antineoplastisk virkningsmekanisme ved brystcancer er ikke helt klarlagt, men antiøstrogen effekt synes å stå sentralt.
Absorpsjon: Cmax på ca. 90 ng/ml nås 2-3 timer etter 160 mg som engangsdose.
Halveringstid: Biologisk t1/2 ca. 15 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Primært via nyre (65%) og feces (20%) som glukuronider.

Sist endret: 07.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.10.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Megace, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
160 mg30 stk. (glassbeholder)
041041
Blå resept
-
396,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

brystcancer (brystkreft, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.