Medisintelefonen

Medisintelefonen er en tjeneste spesielt utarbeidet for blinde, svaksynte og dyslektikere som ønsker informasjon om legemidlene de bruker. Denne tjenesten formidler opplesing av pakningsvedleggene ved hjelp av syntetisk tale.
Ring grønt nummer 800 35 550 (gratis fra fasttelefon). Her vil du få veiledning om hvordan du går frem. For å gå direkte til opplesing av pakningsvedlegg kan du trykke 5. Du må ha varenummeret som står på pakningen tilgjengelig for å kunne bruke tjenesten. Dette står merket på legemiddelpakningen som Vnr. Trenger du hjelp til å finne riktig varenummer ringer du medisintelefonen og taster stjerne (*). Du vil da bli satt direkte over til Vitusapotek Jernbanetorget, som hjelper deg med dette.
Du kan også få lest opp pakningsvedleggene på Felleskatalogens nettside. Søk etter legemiddelnavn/virkestoffnavn eller bla deg frem via trestrukturen som du finner under Pasienter. Klikk på linken til pakningsvedlegget. Du kan velge å få opplest hele pakningsvedlegget sammenhengende, eller du kan velge å få opplest hvert avsnitt for seg.