Laxabon

BioPhausia

Tarmtømmingsmiddel.

ATC-nr.: A06A D65

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A06A D15
Makrogol
 
PNEC: 950 μg/liter
Salgsvekt: 249 159,4931 kg
Miljørisiko: Bruk av makrogol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Makrogol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Makrogol brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 11.07.2017) er utarbeidet av Norgine.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning: 1 dosepose inneh.: Makrogol 3350 59 g, natriumsulfat (vannfri) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g, kaliumklorid 0,75 g, kolloidal silika 6 mg.


Indikasjoner

Tarmtømming hos voksne >18 år før kirurgi, koloskopi eller røntgenundersøkelser.

Dosering

Voksne: Anbefalt dosering er 4 liter oppløsning, avhengig av legens vurdering. Totaldosen kan deles opp, slik at halvparten tas om kvelden (dagen før undersøkelsen) og den andre halvparten tas om morgenen før undersøkelsen. For undersøkelser som er planlagt på ettermiddagen kan hele dosen tas om morgenen (med en planlagt undersøkelse minst 4 timer etter start av inntak). Dersom sedasjon eller generell anestesi er nødvendig i forbindelse med undersøkelse eller bruk, bør hele dosen tas 2 timer før undersøkelsen begynner, for å redusere risikoen for aspirasjon av mageinnhold. For best resultat, bør tiden mellom inntak av makrogol og undersøkelse minimeres, slik at undersøkelsen utføres innen 4-6 timer etter inntak av makrogol. Angående matinntak; se Administrering. Vanligvis gis oppløsningen peroralt, men til pasienter som ikke er i stand til å drikke oppløsning kan denne gis via nasogastrisk sonde. Ca. 2,5 dl drikkes hvert 10. minutt til den totale anbefalte mengden er inntatt eller til tarminnholdet er klart. Raskt inntak av hver porsjon er å foretrekke fremfor kontinuerlig inntak av mindre mengder. Den første tarmtømmingen inntreffer ca. 1 time etter at inntaket har begynt. Hvis det oppstår alvorlig oppblåsthet, abdominal utspiling eller abdominal smerte, skal administreringen av preparatet gjøres langsommere eller avbrytes midlertidig til symptomene er lindret. Ved sondetilførsel: 20-30 ml gis pr. minutt, dvs. 1,2-1,8 liter/time, fortrinnsvis lunken oppløsning.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Bruk hos pasienter med nyresvikt skal vurderes nøye. Barn: Sikkerhet og toleranse er foreløpig ikke dokumentert og bruk til barn anbefales ikke. Nedsatt hjertefunksjon: Bruk hos pasienter ved hjertesvikt skal vurderes nøye.
Tilberedning/Håndtering: Løs opp posens innhold i ca. 0,5 liter lunkent vann, og rør ordentlig til alt pulveret er løst. Hell i ytterligere 0,5 liter vann og rør om slik at væsken blandes. Bruk f.eks. et 1-liters husholdningsmål. Ferdig tilberedt oppløsning inneholder: Natrium 125 mmol/liter, klorid 35 mmol/liter, sulfat 40 mmol/liter, hydrogenkarbonat 20 mmol/liter, kalium 10 mmol/liter, polyetylenglykol 17,6 mmol/liter. Oppløsningen smaker bedre når den er kald. Oppløsningen skal ikke blandes med andre stoffer som f.eks. smaksstoffer, saft, juice o.l.
Administrering: Gis peroralt eller via nasogastrisk sonde. Mat må unngås 3-4 timer før administreringen av oppløsning starter, og pasienten bør ikke under noen omstendigheter innta fast føde senere enn 2 timer før bruk av preparatet.

Kontraindikasjoner

Gastrointestinal obstruksjon, ventrikkelretensjon, tarmperforasjon, toksisk kolitt og megakolon. Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bruk hos pasienter med hjerte- eller nyresvikt skal vurderes nøye. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med nedsatt bevissthet, nedsatt brekningsrefleks, reflukstendens og tendens til å aspirere. Dessuten bør pasienter med koloncancer observeres nøye. Dersom preparatet tilføres raskere enn ventrikkeltømmingen, vil brekningsrefleksen kunne stimuleres. Dette kan føre til slimhinnerifter og blødninger (Mallory-Weiss).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A06A D65
Andre legemidler gitt peroralt eller rektalt umiddelbart før Laxabon, vil skylles ut av tarmen raskt, uten å absorberes, eller de vil absorberes ufullstendig.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Erfaring fra bruk under graviditet er begrenset. Preparatet blir ikke absorbert fra tarmen, og risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
Amming: Kan brukes under amming.

Bivirkninger

Kvalme, brekninger, abdominal oppsvulming, kramper og anal irritasjon er vanlig. Urticaria og rhinoré kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering er rapportert.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A06A D65

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Oppløst i vann (til 1 liter, ev. 4 liter) induseres diaré som rengjør tarmen raskt, vanligvis innen 4 timer. Makrogol absorberes ikke, men virker som en osmotisk faktor i tarmen. Den osmotiske virkning i tarmen balanseres av den i plasma og gir praktisk talt ingen nettoabsorpsjon eller nettoutskillelse av vann eller ioner. Dette innebærer at store væskevolum kan administreres uten signifikante endringer i kroppens væske- og elektrolyttbalanse. Preparatet absorberes ikke fra mage-tarmkanalen, men forsvinner ut med avføringen.

Oppbevaring og holdbarhet

Ferdig tilberedt oppløsning er holdbar i 14 dager i kjøleskap.

Sist endret: 02.08.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.03.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Laxabon, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 × 68,5 g (dosepose)
380410
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
4 × 68,5 g (dosepose)
579134
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

anal: Som har med endetarmsåpningen å gjøre.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.