Ibux gel med mentol

Karo Pharma

NSAID.

ATC-nr.: M02A A13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A E01
Ibuprofen
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 30 784,96475 kg
Miljørisiko: Bruk av ibuprofen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibuprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibuprofen brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.01.2019) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

GEL 50 mg/g: 1 g inneh.: Ibuprofen 50 mg, levomentol, propylenglykol, diisopropanolamin, karbomerer, denaturert etanol, renset vann.


Indikasjoner

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Gelen appliseres på smertefullt eller betent område inntil 3 ganger daglig. Skal ikke gjentas mer enn hver 4. time. Lege kontaktes hvis bedring ikke oppnås innen 1 uke, og ved langvarig smerte. Anbefalt mengde gel er 1-2,5 g pr. applikasjon (tilsv. 1-4 cm gelstrek). Maks. mengde bør ikke overstige 7,5 g pr. dag (tilsv. 12 cm gelstrek).
Administrering: Gelen masseres inn i huden i noen minutter. Håndvask anbefales etter påføring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypersensitivitet for acetylsalisylsyre eller andre NSAID, inkl. ved peroralt inntak, eller dersom NSAID har gitt astmatisk anfall, rhinitt eller urticaria. Bruk på skadet eller patologisk forandret hud, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. Samtidig bruk på område med annet topikalt applisert legemiddel. Lokal infeksjon. 3. trimester av svangerskapet.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved redusert nyrefunksjon, astma eller magesår. Skal ikke komme i kontakt med slimhinner/øyne. Unngå kontakt med betent eller skadet hud. Behandlingen avbrytes ved utslett eller irritasjon. Bør alltid prøves på et mindre område først. Skal ikke brukes med okklusjonsbandasje.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se M02A A13
Samtidig bruk av acetylsalisylsyre eller andre NSAID kan øke risikoen for bivirkninger. Pga. lav systemisk absorpsjon vil det normalt være lav risiko for interaksjoner.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelige effekter på svangerskapsforløp og/eller embryonal/føtal utvikling. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Bruk i 3. trimester kan gi følgende fostereffekter: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon) og renal dysfunksjon, som kan lede til nyresvikt og oligohydramnion. Mor og nyfødt barn kan få følgende effekter: Mulig forlenget blødningsperiode (antiaggregerende effekt kan forekomme selv ved svært lave doser), og hemming av rieaktivitet og dermed forsinket/forlenget fødsel.
Amming: Ibuprofenkonsentrasjon i morsmelk er <1% av konsentrasjonen i plasma. Lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet: Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Seponering bør vurderes hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller er under infertilitetsbehandling.
ibuprofen

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært sjeldneDyspepsi, magesmerte
Hud
VanligeErytem, kløe, kontaktdermatitt, lokale reaksjoner på applikasjonsstedet, svie, tørr hud, urticaria, utslett
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhetsreaksjon
Nyre/urinveier
Svært sjeldneNyresvikt
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudErytem, kløe, kontaktdermatitt, lokale reaksjoner på applikasjonsstedet, svie, tørr hud, urticaria, utslett
Svært sjeldne
GastrointestinaleDyspepsi, magesmerte
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Nyre/urinveierNyresvikt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lav toksisitet. Overdosering lite sannsynlig ved topikal bruk.
Symptomer: Hodepine, oppkast, søvnighet, lavt blodtrykk.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For ibuprofen M01A E01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt. Ibuprofen hemmer prostaglandinsyntesen. Mentol gir en kjølende følelse på huden, som antas å skyldes en direkte effekt på kulde-termoreseptorer i dermis, og antas også å gi mild avledning og dermed en følelse av smertelindring i muskler, sener og ledd.
Absorpsjon: Langsom absorpsjon til sirkulasjonen. Biotilgjengeligheten er ca. 5% av det som oppnås med peroral administrering.
Fordeling: Store individuelle variasjoner i vevskonsentrasjoner i ulike vev som synovialt, kapsulært og intrakapsulært vev.
Utskillelse: Ibuprofen og metabolitter utskilles vesentlig i urinen (ca. 95%), hvorav halvparten i konjugert form.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved romtemperatur (<25°C).

Pakninger uten resept

Inntil 100 g gel er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 20.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ibux gel med mentol, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/g50 g
545797
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.