Ibumetin gel

Takeda

Antiflogistikum.

ATC-nr.: M02A A13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A E01
Ibuprofen
 
PNEC: 1 μg/liter
Salgsvekt: 30 784,96475 kg
Miljørisiko: Bruk av ibuprofen gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Ibuprofen har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Ibuprofen brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.01.2019) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

GEL 50 mg/g: 1 g inneh.: Ibuprofen 50 mg, industrimetylert sprit, karbomerer, propylenglykol, dietylamin, renset vann.


Indikasjoner

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader.
Reseptfri bruk: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Appliseres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsvarer ca. 30 cm gelstrek). Behandlingsvarighet bør ikke overstige 1 uke. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes.
Administrering: Gelen masseres inn i huden noen minutter. Håndvask anbefales etter applisering.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for innholdsstoffene, acetylsalisylsyre eller andre NSAID. Patologisk forandret hud i det området som trenger behandling, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. Graviditetens 3. trimester.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved redusert nyrefunksjon eller astma. Skal ikke komme i kontakt med slimhinner eller øyne. Behandlingen avbrytes hvis utslett inntrer. Direkte sollys, også solarium, unngås under og i 2 uker etter behandling, pga. risiko for fotosensibilitetsreaksjoner. Anbefalt behandlingsvarighet bør ikke overskrides, da risiko for kontaktdermatitt øker over tid. Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller utredes for infertilitet, bør seponering vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelig effekter på svangerskapsforløpet og/eller den embryonale/føtale utviklingen. Bruk tidlig i svangerskapet kan gi økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis. Skal ikke brukes under 1. og 2. trimester hvis ikke strengt nødvendig. Ved bruk hos kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være lav og behandlingsvarigheten kortest mulig. Bruk i 3. trimester kan gi følgende effekter hos foster: Kardiopulmonal toksisitet (med prematur lukking av ductus arteriosus og pulmonal hypertensjon), renal dysfunksjon, som kan lede til nyresvikt og oligohydramnion. Mor og nyfødt barn kan få følgende effekter: Forlenget blødningsperiode (selv ved svært lave doser), hemming av rieaktivitet, forsinket eller forlenget fødsel.
Amming: Konsentrasjonen av ibuprofen i morsmelk er <1% av konsentrasjonen i plasma. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Ibuprofen

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneMagesmerte
Hud
VanligeErytem, kløe
FrekvensBivirkning
Vanlige
HudErytem, kløe
Sjeldne
GastrointestinaleMagesmerte

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering ved lokal applikasjon er lite sannsynlig. Ved oralt inntak kan det oppstå systemiske bivirkninger beroende på mengde inntatt gel. Ibuprofen har lav toksisitet.
Behandling: Symptomatisk behandling som for overdose av peroralt antiflogistika.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For ibuprofen M01A E01

Egenskaper

Klassifisering: Antiflogistikum (fenylpropionsyrederivat), ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk virkning.
Virkningsmekanisme: Ikke eksakt klarlagt, men antas å skje via hemning av prostaglandinsyntesen.
Absorpsjon: Plasmanivåer etter kutan administrering antas å være lav i forhold til peroral administrering av ibuprofen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C.

Pakninger uten resept

Inntil 75 g gel er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 28.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.09.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ibumetin gel, GEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/g75 g
056888
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

antiflogistika (antiflogistikum): Betennelsesdempende legemiddel.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.