Tabell U - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Ulipristal

Kontraindisert hos gravide

     
Umeklidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Unoproston

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

     
Ursodeoksykolsyre

Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i siste trimester

     
Uselektive hemmere av monoaminoksidase

Kasuistikker har gitt mistanke om teratogen effekt

     
Uselektive monoaminopptakshemmere

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Ustekinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler