Tabell J - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Jern

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Det finnes ingen velkontrollerte studier med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester

     
Jodofor/jod

Antas ikke å absorberes systemisk i nevneverdig grad

     
Joheksol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Jopromid

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Joxaglinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link)