Gaviscon

Nordic Drugs

Antirefluksmiddel og antacidum.

ATC-nr.: A02B X13

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMIKSTUR, suspensjon: 1 ml inneh.: Natriumalginat 50 mg, aluminiumhydroksid 100 mg, natriumhydrogenkarbonat 17 mg, kalsiumkarbonat 15 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), xantangummi, kolloidal silika, sakkarinnatrium, aroma, renset vann. Bringebær-sitron-vaniljesmak.


TYGGETABLETTER: Hver tyggetablett inneh.: Alginsyre 350 mg, aluminiumhydroksid 100 mg, natriumhydrogenkarbonat 120 mg, aroma, hjelpestoffer. Bringebær-sitron-vaniljesmak.


Indikasjoner

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) som sure oppstøt og halsbrann.

Dosering

Behandling ved refluksøsofagitt bør begrenses til 8 uker.
Mikstur: 10-20 ml 1/2 time etter mat, ved ubehag og umiddelbart før sengetid. Antall doser pr. dag iht. legens forskrivning.
Tyggetabletter: 1-3 tyggetabletter 1/2 time etter mat, ved ubehag og umiddelbart før sengetid. Antall doser pr. dag iht. legens forskrivning.
Administrering: Skal tas 1/2 time etter mat. Mikstur: Ristes før bruk. Dosen kan ved behov skylles ned med en liten mengde vann. Tyggetabletter: Skal ikke svelges hele, da uteblir virkningen. Skal tygges godt. Ved tygging av tyggetablettene oppstår en svak skumming som kan være ubehagelig for pasienter med tannproteser. Det anbefales at disse pasienter bare tygger 1/2 tyggetablett om gangen eller bruker mikstur. For tannhelsens skyld anbefales det å skylle munnen godt (ev. pusse tennene) etterpå. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Inneholder 100-200 mg natrium pr. doseenhet. Dette tilsvarer 5-10% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium. Maks. daglig dose tilsvarer 20-40% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium. Dette bør tas i betraktning ved natriumfattig diett.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A02B X13
Kan redusere absorpsjonen av bl.a. tetrasykliner, kinoloner, ketokonazol, klodronat, digoksin, propranolol, naproksen, diflunisal, deksametason, penicillamin, rifampicin, prednison, thyreoideahormoner og peroralt jern. Antacida og andre legemidler bør tas med minst 2 timers mellomrom. Samtidig inntak av kompleksdannende syrer kan gi økt absorpsjon av aluminium.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Absorberes i ubetydelig grad og kan derfor brukes under graviditet og amming.
Alginat

Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A02B X13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Natriumsaltet av alginsyre reagerer med syre i ventrikkelen og danner en skummende viskøs gel over ventrikkelinnholdet og hemmer gastroøsofageal refluks. Ved middels sterke abdominale trykkforandringer vil gelen komplettere pluggingseffekten i hiatus, som er den viktigste beskyttelsen mot refluks. I tillegg har gelen en syrenøytraliserende effekt pga. innhold av antacidum. Gelen er nesten nøytral. Ved ev. refluks kommer gelen først opp i øsofagus og beskytter i flere timer den følsomme øsofagusslimhinnen mot den sterkt sure magesaften. Effekten er lokal, begrenset til øsofagus og mage-tarmkanalen.
Absorpsjon: Aluminium absorberes i ubetydelig grad. Alginat absorberes ikke.
Utskillelse: Ved passasje gjennom tarmkanalen går alginsyregelen over til lettløselig natriumalginat som utskilles via feces. Syrebindende evne: 10 ml mikstur binder ca. 10 mmol HCl. 1 tyggetablett binder ca. 2,5 mmol HCl.

Sist endret: 04.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur: 01.08.2018

Tyggetabletter: 26.09.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Gaviscon, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 ml
151141
SPC_ICON-
-
*F
400 ml
555325
SPC_ICON-
-
*F
500 ml
405472
SPC_ICON-
-
*F

Gaviscon, TYGGETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
405423
SPC_ICON-
-
*F
120 stk. (blister)
405449
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

øsofagus: Spiserør