Trizivir «ViiV Healthcare» tabletter, filmdrasjerte 300/150/300

Trizivir «ViiV Healthcare»

Merking:GXLL1
Form:Oval
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):20.7×10.5 mm
Offisiell farge:Blågrønn
Farge:Lysegrønn
Informasjon fra legemiddelfirma:Filmdrasjerte blågrønne tabletter, kapselformede med ”GX LL1” inngravert på den ene siden.
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.