Oralcon «CampusPharma» tabletter, drasjerte

Oralcon «CampusPharma»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.7×5.7 mm
Offisiell farge:Hvite
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.