Olanzapine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 2,5 mg

Olanzapine Accord «Accord»

Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):5.6×5.6 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Olanzapine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 5 mg

Olanzapine Accord «Accord»

Merking:O1
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):6.4×6.4 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Olanzapine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 7,5 mg

Olanzapine Accord «Accord»

Merking:O2
Form:Rund
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):7.2×7.2 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.

Olanzapine Accord «Accord» tabletter, filmdrasjerte 10 mg

Olanzapine Accord «Accord»

Merking:O3
Form:Rund
Overflateform:Konveks
Deling:Uten delestrek/-kors
Mål (lengde × bredde):8.0×8.0 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.