Glucosamin Orifarm «Orifarm Generics» tabletter, filmdrasjerte 400 mg

Glucosamin Orifarm «Orifarm Generics»

Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):18.7×7.6 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.