Combivir «ViiV Healthcare» tabletter, filmdrasjerte 150/300

Combivir «ViiV Healthcare»

Merking 1:GX
Merking 2:FC3
Form:Oval
Overflateform:Konveks
Deling:Delestrek
Mål (lengde × bredde):17.7×7.3 mm
Farge:Hvit
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.