Bevespi Aerosphere «AstraZeneca» inhalasjonsaerosol, suspensjon 7,2 µg/5 µg

Bevespi Aerosphere «AstraZeneca»

Foto er foreløpig ikke tilgjengelig
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.