Ferromax

Karo Pharma

Jernpreparat.

ATC-nr.: B03A A07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 65 mg: Hver tablett inneh.: Ferrosulfat tilsv. Fe2+ 65 mg, laktose, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Nykockin (E 124).


Indikasjoner

Jernmangel, jernmangelanemi. Profylaktisk til blodgivere og etter ventrikkelreseksjon.

Dosering

Voksne og barn >12 år: 2-3 tabletter daglig, f.eks. 1 tablett om morgenen, 1-2 tabletter om kvelden. Gradvis opptrapping av dosen kan minske gastrointestinale bivirkninger.
Administrering: Best virkning oppnås hvis preparatet tas utenom måltider, men i tilfelle plagsomme bivirkninger kan preparatet tas til måltid.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved øsofagusforsnevringer og/eller obstruerende forandringer i fordøyelseskanalen. Aspirasjon av jernsulfattabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan føre til bronkoialstenose, hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomer kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjon. Eldre og pasienter med svelgevansker skal kun behandles etter grundig vurdering av risiko for aspirasjon. Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. Inneholder laktose og sukrose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, fruktoseintoleranse, total laktasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B03A A07
Nedsatt effekt ved samtidig bruk av antacida. Nedsatt effekt av kinoloner, levodopa, tetrasykliner og tyroksin pga. kompleksbinding. Gir nedsatt effekt av metyldopa og penicillamin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.
Jern

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Gradvis opptrapping av dosen kan minske gastrointestinale bivirkninger. I tilfelle plagsomme bivirkninger, kan preparatet tas til måltid.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse eller diaré1, kvalme1, magesmerte1
SjeldneØsofagusstriktur, øsofagusulcer
Luftveier
SjeldneBronkialstenose

1Frekvensen av gastrointestinale bivirkninger øker med økende dose.

Gradvis opptrapping av dosen kan minske gastrointestinale bivirkninger. I tilfelle plagsomme bivirkninger, kan preparatet tas til måltid.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse eller diaré1, kvalme1, magesmerte1
Sjeldne
GastrointestinaleØsofagusstriktur, øsofagusulcer
LuftveierBronkialstenose

1Frekvensen av gastrointestinale bivirkninger øker med økende dose.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For jern II-verdig, orale preparater B03A A

Egenskaper

Klassifisering: Toverdig jern i lett absorberbar form.
Absorpsjon: Hovedsakelig fra duodenum og øvre halvdel av jejunum. Ca. 25% jern gitt som ferrosalt kan absorberes. Absorberes best utenom måltider. Ved jernmangel kan 50-100 mg jern inkorporeres i hemoglobinet daglig. Jern transporteres gjennom mucosa i tarmen ved aktiv transport.

Sist endret: 20.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.01.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Ferromax, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
65 mg100 stk. (blister)
007588
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

jernmangelanemi: Anemi som skyldes lave eller nedsatte jernlagre i kroppen. Jern er nødvendig for at det skal dannes hemoglobin i de røde blodcellene. Hemoglobin binder til seg oksygen i lungene og frakter det rundt til cellene i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan derfor føre til for lite oksygen for kroppens behov.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.