Antikolinergikum.

ATC-nr.: A03B A03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A03B A03
Hyoscyamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hyoscyamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Hyoscyamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hyoscyamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 26.09.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTTABLETTER 0,2 mg: Hver depottablett inneh.: (-)-Hyoscyamin. sulf. 0,2 mg, mannitol. 83 mg, const. q.s.


Indikasjoner

Hypersekresjon, colon irritabile, blæretenesmer, galleveisdyskinesier.

Dosering

Innledende behandling: Innledes med en lav dose som økes gradvis.
Vedlikeholdsdosering: Avpasses individuelt etter terapeutisk effekt og bivirkninger.
Vanlig vedlikeholdsdosering ved kronisk bruk: 1-3 depottabletter 2 ganger daglig.
Administrering: Depottablettene skal svelges hele med et 1/2 glass væske. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Trangvinklet glaukom, prostatahypertrofi med retensjonssymptomer og pylorusstenose. Myasthenia gravis.

Forsiktighetsregler

Ventrikkelretensjon kan forekomme hos pasienter med forsinket ventrikkeltømming (særlig ved pylorusnære sår og pylorusdeformasjon). Nøye klinisk og røntgenologisk kontroll er nødvendig for å hindre utviklingen av slike komplikasjoner. Antikolinergika bør komme som et supplement til annen terapi.

Bivirkninger

Munntørrhet (med risiko for tannskader ved langvarig bruk). Andre doseavhengige antikolinerge bivirkninger som kan forekomme, er akkommodasjonsparese, urinretensjon, obstipasjon, kardiale rytmeforstyrrelser, forsinket ventrikkeltømming og ventrikkelretensjon. Allergiske bivirkninger kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: A03B A03

Egenskaper

Inneholder (-)-hyoscyamin, den aktive hovedkomponent i belladonna. Virkestoffet frigjøres gradvis i løpet av ca. 8 timer, og en oppnår derved en jevn effekt med dosering 2 ganger i døgnet.

Andre opplysninger

Depottablettskjelettet er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene, men henfaller som oftest i små partikler når den aktive substans utløses. I sjeldne tilfeller kan dog tomme plastskjelett passere mage-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.

Sist endret: 15.10.2012
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.2.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Egazil, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg100 stk. (blister)
485136
SPC_ICON-
-
108,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

colon irritabile (irritabel tarm-syndrom, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galleveisdyskinesi: Unormal bevegelsesforstyrrelse i galleveiene, ofte med smertefulle kramper. Årsaken er ukjent. Kan også være en fellesbetegnelse for lidelser i galleveissystemet som skyldes sykdom.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.