Doping i idretten

Felleskatalogen har i samarbeid med Antidoping Norge laget et søk der det er mulig å finne ut om legemidler med markedsføringstillatelse i Norge står på Dopinglisten. Les om idrettens dopingliste (utvid) 


  Forbudt å bruke   Forbudt med visse unntak/restriksjoner   Ikke forbudtSøket ditt, p, gav 152 resultater:

Pabal «Ferring Legemidler AS» inj.

Klasse:  

Substans: Karbetocin

Pacligen «Sandoz» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Paklitaksel

Paclitaxel Accord «Accord» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Paklitaksel

Padviram «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substanser: Tenofovirdisoproksil og Efavirenz og Emtricitabin

Palexia «Grünenthal» mikst.

Klasse:  

Substans: Tapentadol

Palexia «Grünenthal» tabl.

Klasse:  

Substans: Tapentadol

Palexia depot «Grünenthal» depottabl.

Klasse:  

Substans: Tapentadol

Palladon «Mundipharma» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Hydromorfon

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Palonosetron Accord «Accord» inj.

Klasse:  

Substans: Palonosetron

Pantoprazol Krka «KRKA» enterotabl.

Klasse:  

Substans: Pantoprazol

Pantoprazol Pensa «Pensa Pharma» enterotabl.

Klasse:  

Substans: Pantoprazol

Pantoprazol SUN «SUN Pharma» pulv. til inj.

Klasse:  

Substans: Pantoprazol

Panzyga «Octapharma» inf.

Klasse:  

Substans: Immunglobulin

Paracetamol B. Braun «Braun» inf.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Paracetamol Norfri «Evolan Pharma» mikst.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Paracetamol Orifarm «Orifarm Generics» tabl.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Paracetduo «Karo Pharma» tabl.

Klasse:  

Substanser: Paracetamol og Koffein

Paralen «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:  

Substanser: Acetylsalisylsyre og Paracetamol og Koffein

Paralgin forte, Paralgin major «Karo Pharma» supp., tabl.

Klasse:  

Substanser: Kodein og Paracetamol

Paramax «Vitabalans» tabl.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Paramax Comp «Vitabalans» tabl.

Klasse:  

Substanser: Kodein og Paracetamol

Paricalcitol Alternova «Alternova» kaps.

Klasse:  

Substans: Parikalsitol

Parlodel «Meda» tabl.

Klasse:  

Substans: Bromokriptin

Paroxetin «Actavis» tabl.

Klasse:  

Substans: Paroksetin

Paroxetin Aristo «Aristo Pharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Paroksetin

Parsabiv «Amgen» inj.

Klasse:  

Substans: Etelkalsetid

Pascoflair «Pascoe» tabl.

Klasse:  

Substans: Pasjonsblomst

Pedea «Recordati Rare Diseases» inj.

Klasse:  

Substans: Ibuprofen

Peditrace «Fresenius Kabi» kons. til inf.

Klasse:  

Substanser: Natriumfluorid og Manganklorid og Sinkklorid og Natriumselenitt og Kobberklorid og Kaliumjodid

Pegasys «Roche» inj.

Klasse:  

Substans: Peginterferon alfa-2a

PegIntron «MSD» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substans: Peginterferon alfa-2b

Pelgraz «Accord» inj.

Klasse:  

Substans: Pegfilgrastim

Pemetrexed «Sandoz» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Pemetreksed

Penicillin «Actavis» pulv. til inf./inj.

Klasse:  

Substanser: Penicillin og Benzylpenicillin

Penomax «Orion» tabl.

Klasse:  

Substanser: Penicillin og Pivmecillinam

Penthrox «Mundipharma» væske til inhal.damp

Klasse:  

Substans: Metoksyfluran

Pentocur Abcur «Abcur» pulv. til inj.

Klasse:  

Substans: Tiopental

Pepcid «McNeil» tabl.

Klasse:  

Substans: Famotidin

Pergoveris «Merck» inj.

Klasse:  

Substans: Lutropin alfa

Gruppe: S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika

Kommentar: Forbudet gjelder kun menn.

Perjeta «Roche» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Pertuzumab

Permetrin Aurora Medical «2care4» krem

Klasse:  

Substans: Permetrin

Persantin «Boehringer Ingelheim» tabl.

Klasse:  

Substans: Dipyridamol

Petidin «Takeda» inj., supp.

Klasse:  

Substans: Petidin

Gruppe: S7. Narkotiske stoffer

Pevaryl «Trimb» pudder

Klasse:  

Substans: Ekonazol

Pevisone «Janssen» krem

Klasse:  

Substanser: Ekonazol og Triamcinolon

Pheburane «Eurocept International» gran.

Klasse:  

Substans: Natriumfenylbutyrat

Phenergan «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:  

Substans: Prometazin

Phosphoral «2care4» mikst.

Klasse:  

Substans: Natriumfosfat

Phosphoral «Casen Recordati» mikst.

Klasse:  

Substans: Natriumfosfat

Phoxilium «Gambro» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:  

Substanser: Dinatriumfosfat og Natriumhydrogenkarbonat og Natriumklorid og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Kaliumklorid

Physioneal 35 Glucose, Physioneal 40 Glucose «Baxter» peritonealdialysevæske

Klasse:  

Substanser: Natriumhydrogenkarbonat og Natriumklorid og Natriumlaktat og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Glukose

Physiotens «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Moksonidin

Picoprep «Ferring Legemidler AS» pulv. til mikst.

Klasse:  

Substanser: Magnesiumoksid og Natriumpikosulfat og Sitronsyre

Picoprep «Orifarm» pulv. til mikst.

Klasse:  

Substanser: Magnesiumoksid og Natriumpikosulfat og Sitronsyre

Pifeltro «MSD» tabl.

Klasse:  

Substans: Doravirin

Pilexam «Pilum Pharma» inj.

Klasse:  

Substans: Traneksamsyre

Pinex «Actavis» dosegran.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Pinex «Actavis» smeltetabl.

Klasse:  

Substans: Paracetamol

Pinex Forte, Pinex Major «Actavis» brusetabl., supp., tabl.

Klasse:  

Substanser: Kodein og Paracetamol

Pioglitazone Accord «Accord» tabl.

Klasse:  

Substans: Pioglitazon

Piperacillin/Tazobactam «Stragen» pulv. til inf.

Klasse:  

Substanser: Tazobaktam og Penicillin og Piperacillin

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulv. til inf.

Klasse:  

Substanser: Tazobaktam og Penicillin og Piperacillin

Piroxicam «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substans: Piroksikam

Plaquenil «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:  

Substans: Hydroksyklorokin

Plasmalyte «Baxter» inf.

Klasse:  

Substans: Elektrolytter

Plavix «sanofi-aventis» tabl.

Klasse:  

Substans: Klopidogrel

Plegridy «Biogen» inj.

Klasse:  

Substans: Peginterferon beta-1a

Plenadren «Shire» tabl.

Klasse:  

Substans: Hydrokortison

Gruppe: S9. Glukokortikoider

Plendil «AstraZeneca» depottabl.

Klasse:  

Substans: Felodipin

Plendil «Orifarm» depottabl.

Klasse:  

Substans: Felodipin

Plenvu «Norgine» pulv. til mikst.

Klasse:  

Substans: Makrogol

Pneumovax «MSD» inj.

Klasse:  

Substans: Pneumokokk, renset polysakkaridantigen

Polivy «Roche» pulv. til kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Polatuzumabvedotin

Postafen «CampusPharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Meklozin

Pradaxa «Boehringer Ingelheim» kaps.

Klasse:  

Substans: Dabigatraneteksilat

Praluent «sanofi-aventis» inj.

Klasse:  

Substans: Alirokumab

Pramipexole Orion «Orion» tabl.

Klasse:  

Substans: Pramipeksol

Pranolol «Actavis» tabl.

Klasse:  

Substans: Propranolol

Gruppe: P1. Betablokkere

Prasugrel Krka «KRKA» tabl.

Klasse:  

Substans: Prasugrel

Pravachol «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Pravastatin

Pravachol «Orifarm» tabl.

Klasse:  

Substans: Pravastatin

Pravastatin Sandoz «Sandoz» tabl.

Klasse:  

Substans: Pravastatin

Praxbind «Boehringer Ingelheim» inj./inf.

Klasse:  

Substans: Idarusizumab

Precosa «2care4» kaps.

Klasse:  

Substans: Saccharomyces boulardii

Precosa «Biocodex» kaps.

Klasse:  

Substans: Saccharomyces boulardii

Prednisolon «Takeda» tabl.

Klasse:  

Substans: Prednisolon

Gruppe: S9. Glukokortikoider

Prevenar 13 «Pfizer» inj.

Klasse:  

Substans: Pneumokokk, konjugert renset polysakkaridantigen

Prevymis «MSD» tabl.

Klasse:  

Substans: Letermovir

Prezista «Janssen» tabl.

Klasse:  

Substans: Darunavir

Prialt «Riemser» inf.

Klasse:  

Substans: Ziconotid

Priligy «Berlin-Chemie» tabl.

Klasse:  

Substans: Dapoksetin

Primolut-N «Bayer AB» tabl.

Klasse:  

Substans: Noretisteron

Primovist «Bayer AB» inj.

Klasse:  

Substans: Gadoksetinsyre

Priorix «GlaxoSmithKline» pulv. og væske til inj.

Klasse:  

Substanser: Kusmavirusvaksine og Meslingvirusvaksine og Mmr-virusvaksine og Rubellavirusvaksine

Prismasol «Gambro» hemodialyse-/hemofiltreringsvæske

Klasse:  

Substanser: Melkesyre og Natriumhydrogenkarbonat og Glukosemonohydrat og Natriumklorid og Kalsiumklorid og Magnesiumklorid og Kaliumklorid

Privigen «CSL Behring» inf.

Klasse:  

Substans: Immunglobulin

Procysbi «Chiesi Farmaceutici» enterokaps.

Klasse:  

Substans: Merkaptamin

Pro-Epanutin «Pfizer» kons. til inf./inj.

Klasse:  

Substans: Fosfenytoin

Prograf «Astellas» kaps., kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Progynova «Bayer AB» tabl.

Klasse:  

Substans: Østradiol

ProHance «Bracco» inj.

Klasse:  

Substans: Gadoteridol

Prolastina «Grifols» pulv. og væske til inf.

Klasse:  

Substans: Alfa-antitrypsin

Prolia «Amgen» inj.

Klasse:  

Substans: Denosumab

Promixin «2care4» pulv. til inhal.væske

Klasse:  

Substanser: Kolistin og Kolistimetatnatrium

Promixin «Zambon» pulv. til inf.

Klasse:  

Substanser: Kolistin og Kolistimetatnatrium

Promixin «Zambon» pulv. til inhal.væske

Klasse:  

Substanser: Kolistin og Kolistimetatnatrium

Propofol-Lipuro «Braun» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Propofol

Propolipid «Fresenius Kabi» inj./inf.

Klasse:  

Substans: Propofol

Proscar «2care4» tabl.

Klasse:  

Substans: Finasterid

Proscar «Farmagon» tabl.

Klasse:  

Substans: Finasterid

Proscar «MSD» tabl.

Klasse:  

Substans: Finasterid

Prospan «Engelhard Arzneimittel» mikst.

Klasse:  

Substans: Eføyblad

Prostivas «Pfizer» kons. til inf.

Klasse:  

Substans: Alprostadil

Protaminsulfat «LEO» inf./inj.

Klasse:  

Substans: Protamin

Protopic «LEO» salve

Klasse:  

Substans: Takrolimus

Provaqomyl «Mylan» tabl.

Klasse:  

Substanser: Proguanil og Atovakvon

Provera «Pfizer» tabl.

Klasse:  

Substans: Medroksyprogesteron

Proxan «Karo Pharma» tabl.

Klasse:  

Substans: Naproksen

Pulmaxan «Farmagon» inhal.væske

Klasse:  

Substans: Budesonid

Pulmicort «AstraZeneca» inhal.væske

Klasse:  

Substans: Budesonid

Pulmozyme «Roche» inhal.væske

Klasse:  

Substanser: Deoksyribonuklease og Dornase alfa

Puregon «MSD» inj.

Klasse:  

Substans: Follitropin beta

Puri-Nethol «Aspen» tabl.

Klasse:  

Substans: Merkaptopurin

Pyrisept «Karo Pharma» oppl., salve

Klasse:  

Substans: Cetylpyridin