Dipentum

Atnahs

Aminosalisylpreparat.

ATC-nr.: A07E C03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A07E C03
Olsalazin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av olsalazin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Olsalazin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at olsalazin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 20.06.2018) er utarbeidet av Pharmanovia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 500 mg: Hver tablett inneh.: Olsalazin. natr. 500 mg, const. q.s.


Indikasjoner

Vedlikeholdsbehandling av pasienter med ulcerøs kolitt i remisjon når sulfasalazin ikke tåles.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose: 500 mg 2 ganger daglig. Dosetitrering anbefales for å unngå bivirkninger. Ved vannrik diaré bør dosen reduseres i noen dager før den økes igjen.
Barn og eldre: Dosering som til voksne.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon: Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon bør overvåkes. Nyrefunksjonen bør overvåkes ved å beregne serumkreatinin før behandling, hver 3. måned det 1. året, hver 6. måned de neste 4 årene og årlig etter 5 års behandling.
Administrering: Bør tas regelmessig og i forbindelse med mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for olsalazin, andre salisylater eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter med alvorlig allergi eller astma bør følges opp mht. tegn på forverring av slike tilstander. Pasient/omsorgspersoner bør kunne gjenkjenne tegn på hematotoksisitet og kontakte lege umiddelbart ved feber, sår hals, sår i munnen, blåmerker eller blødning.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A07E C03
Samtidig bruk av salisylater og lavmolekylære hepariner eller heparinoider kan gi økt risiko for blødninger, spesielt intraspinale hematomer etter spinal- og epiduralanestesi. Behandling med salisylater bør avbrytes før behandling med lavmolekylært heparin eller heparinoid. Dersom dette ikke er mulig, bør pasienten overvåkes nøye mht. blødninger. Samtidig behandling med warfarin kan gi økt protrombintid. Samtidig bruk av 6-merkaptopurin eller tioguanin kan gi økt risiko for myelosuppresjon. Ved samtidig bruk av 6-merkaptopurin anbefales lavest mulige dose for hvert av legemidlene, samt overvåking, særlig mht. leukopeni. Ved samtidig bruk av tioguanin anbefales nøye kontroller av blodcelletall. Salisylater anbefales ikke de første 6 ukene etter varicellavaksine pga. økt risiko for Reyes syndrom.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fosterskader er sett i dyrestudier, ved doser 5-20 ganger høyere enn humane doser. Bør kun brukes under graviditet dersom fordelene oppveier mulig risiko for fosteret.
Amming: Små mengder aktiv metabolitt (5-ASA) går over i morsmelk. Skadelige effekter (diaré) hos barnet er sett ved bruk av 5-ASA under amming. Bør ikke brukes under amming med mindre fordelen av behandling oppveier risikoen, ev. bør amming avbrytes under behandling.
Olsalazin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré (vanligvis forbigående), kvalme. Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Oppkast, dyspepsi. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Pruritus, alopesi, fotosensitivitetsreaksjon, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer. Luftveier: Dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi. Psykiske: Depresjon. Øvrige: Pyreksi. Ukjent: Blod/lymfe: Aplastisk anemi, eosinofili, hemolytisk anemi, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni. Gastrointestinale: Smerter i øvre mageregion, pankreatitt. Hjerte/kar: Myokarditt, palpitasjoner, perikarditt. Hud: Angionevrotisk ødem. Lever/galle: Hepatitt, økt bilirubin. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Nevrologiske: Perifer nevropati. Nyre/urinveier: Interstitiell nefritt. Øye: Uskarpt syn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré.
Behandling: Støttende. Hematologisk status, syre-base-, elektrolytt-, lever- og nyrestatus bør undersøkes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A07E C03

Egenskaper

Klassifisering: Azoforbindelse sammensatt av to molekyler 5-aminosalisylsyre (5-ASA).
Virkningsmekanisme: Ukjent. Olsalazin spaltes av tarmbakterier i tykktarm til aktivt 5-ASA.
Absorpsjon: Minimal systemisk absorpsjon, og >98% av peroral dose når kolon. Konsentrasjon av 5-ASA i tykktarm er >1000 ganger høyere enn i plasma.
Metabolisme: En del 5-ASA metaboliseres til acetyl-5-aminosalisylsyre (Ac-5-ASA) i kolon.
Utskillelse: Hovedsakelig i feces. 15-20% av totalt 5-ASA utskilles hovedsakelig som Ac-5-ASA i urin.

Sist endret: 06.10.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.01.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Dipentum, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
500 mg100 stk. (boks)
505591
Blå resept
-
607,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

asa (acetylsalisylsyre): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epiduralanestesi (epiduralbedøvelse): Ved epiduralanestesi injiseres det legemiddel inn i et område rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen som gir lokal bedøvelse/smertelindring.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.