Byttegruppe 001781
GEFITINIB TABLETTER 250MG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
AstraZenecatabl.250 mg01334730 stk.
Mylantabl.250 mg07712030 stk. (blister)