Bruk av inhalatorer

PEF-måler

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.