Bruk av inhalatorer

Optichamber Diamond uten maske

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.