Bruk av inhalatorer


Quick-Guide inhalasjonspreparater (allmennleger)

Quick-Guide inhalasjonspreparater (sykehusleger)


Instruksjonsfilm som viser bruk av Optichamber Diamond med maske til barn.

Instruksjonsfilm som viser bruk av Optichamber Diamond
med maske til barn.

Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.