Bruk av inhalatorer

K-haler inhalasjonsaerosol

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.