Bruk av inhalatorer

Flutiform inhalasjonsaerosol

 



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.