Bruk av inhalatorer


Quick-Guide inhalasjonspreparater (allmennleger)

Quick-Guide inhalasjonspreparater (sykehusleger)


Instruksjonsfilm for bruk av Easyhaler-inhalator.

Instruksjonsfilm for bruk av Easyhaler-inhalator.

Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.