Bruk av inhalatorer

Breezhaler

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.