Bruk av inhalatorer

Aerosphere inhalasjonsaerosol

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.