S01E D01_1 Timolol

Refusjonsberettiget bruk:

Til nedsettelse av intraokulært trykk. Kronisk åpenvinkelglaukom. Glaukom hos afakipasienter.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.