S01E C04_1 Brinzolamid

Refusjonsberettiget bruk:

Okulær hypertensjon. Åpenvinklet glaukom. Som monoterapi til pasienter som ikke responderer på betablokkere, når betablokkere er kontraindikert eller som tilleggsterapi til betablokkere

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.