R03B B01_2 Ipratropiumbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Bronkialobstruksjon ved kronisk obstruktiv bronkitt og bronkial astma. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J43Emfysem90
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.