R03B A02_2 Budesonid - Inhalasjonspulver (Easyhaler)

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av lett, moderat og alvorlig vedvarende astma. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.