N06A A09_1 Amitriptylin

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner. Kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-71Kroniske, sterke smerter111
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkår nr
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.