N04B C05_1 Pramipeksol

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling ved idiopatisk Parkinsons sykdom, uten eller i kombinasjon med levodopa.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N87Parkinsons sykdom-
ICDVilkår nr
G20Parkinsons sykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.