H-resept: L01X E01_3 Imatinib

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

230

Ved gastrointestinale stromale tumorer (GIST) er det Glivec som skal forskrives grunnet patent.