J06B A02_1 Immunglobulin, normal human, til intravaskulær adm. - Blåresept

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: primær hypogammaglobulinemi og agammaglobulinemi, alvorlig grad av idiopatisk trombocytopenisk purpura der konvensjonell terapi ikke har ført frem eller er kontraindisert.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
B99Immunsvikt INA31, 136
ICDVilkår nr
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.