J01G B03_2 Gentamicin - Infusjonsvæske, kjede til implantasjon

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.