C01B C04_2 Flekainid - Tablett, depotkapsel

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlige, sterkt invalidiserende supraventrikulære og ventrikulære arytmier.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
ICDVilkår nr
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.