C01B C04_1 Flekainid - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Profylaktisk behandling kun ved alvorlige, sterkt invalidiserende tilfeller av supraventrikulære arytmier. Konvertering av nyoppstått atrieflimmer, atrietakykardi og forsøksvis ved atrieflutter.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
ICDVilkår nr
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.