Kortikosteroid, gruppe III (sterke).

ATC-nr.: D07A C01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S02B A07
Betametason
 
PNEC: 5,2 μg/liter
Salgsvekt: 18,609848 kg
Miljørisiko: Bruk av betametason gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Betametason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Betametason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 30.03.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

SKUM TIL HODEBUNNEN 0,1%: 1 g skum til hodebunnen inneh.: Betametasonvalerat tilsv. betametason 1 mg, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, etanol, propylenglykol, sitronsyre, kaliumsitrat, propan, butan, renset vann.


Indikasjoner

Voksne og barn >6 år: Dermatoser i hodebunnen som kan behandles med steroider, slik som psoriasis.

Dosering

Voksne og barn >6 år: Bruk en liten mengde skum, maks. tilsv. størrelsen på en golfball (ca. 3,5 mg betametason) og tilsv. mindre for barn. Påføres 2 ganger daglig (morgen og kveld) inntil tilstanden bedres. Behandlingen skal avbrytes ved uteblitt bedring etter 7 dager. Når tilstanden er forbedret, reduseres behandlingen til 1 gang daglig, deretter kan det være mulig å opprettholde effekten ved enda sjeldnere bruk. Hos barn skal behandlingsvarighet vanligvis ikke overstige 5-7 dager.
Administrering: Massér skummet inn på berørte områder av hodebunnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner i hodebunnen, med mindre samtidig behandling startes. Dermatoser hos barn <6 år.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øyne, åpne sår og slimhinner. Skal ikke brukes nær åpen ild. Bruk så lite skum som mulig for å kontrollere sykdommen, og over kortest mulig tid, for å redusere risikoen for mulige langtidsbivirkninger. Spesielt aktuelt hos barn, da nedsatt binyrefunksjon kan oppstå selv uten bruk av okklusiv bandasje. Klinisk kontroll anbefales minst 1 gang pr. måned dersom behandlingen vedvarer. Oppmerksomhet på tegn på systemisk effekt anbefales. Lokal bruk av kortikosteroider ved psoriasis krever grundig oppfølging. Glukokortikoider kan maskere, aktivere og forverre hudinfeksjon. Utvikling av sekundærinfeksjoner krever antimikrobiell behandling, og seponering av betametasonbehandlingen kan være nødvendig. Okklusjonsbehandling skal unngås ved tegn på sekundærinfeksjon. Risiko for utvikling av generell pustuløs psoriasis eller lokal/systemisk toksisitet pga. nedsatt barrierefunksjon i huden. Pasienten kan utvikle toleranse eller få tilbakefall etter avbrutt behandling. Inneholder cetyl- og stearylalkohol, som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), og propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved tegn på hypersensitivitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Human relevans er usikker, da det ikke er vist økt forekomst av misdannelser etter bruk i svangerskap. Etter systemisk langtidsbehandling hos gravide er det påvist redusert fødsels- og placentavekt. Det er også risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte barn. Lavpotente kortikosteroider bør foretrekkes.
Amming: Ved topikal bruk på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming.
Fertilitet: Ingen data.
Betametason

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi, striae distensae, rosacealignende dermatitt i ansiktet, ekkymose. Infeksiøse: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Hypertrikose, hypo- eller hyperpigmentering, telangiektasi, pustuløs psoriasis, perioral dermatitis, hypersensitivitet (steroid). Infeksiøse: Follikulitt. Ukjent frekvens: Endokrine: Cushing-lignende symptomer og suppresjon av hypothalamus-hypofyse-binyreaksen1. Hud: Purpura, akne (spesielt ved langtidsbehandling), svie, pruritus. Nevrologiske: Hodepine. 1Langvarig bruk av større mengder eller behandling av større hudområder, kan gi tilstrekkelig systemisk absorpsjon til å gi systemiske effekter. Disse effektene oppstår oftere hos barn og ved bruk av okklusiv bandasje.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutt overdosering er lite sannsynlig. Ved kronisk overdosering eller misbruk kan det oppstå Cushing-lignende symptomer.
Behandling: Seponering under grundig klinisk overvåkning, ev. med understøttende behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For kortikosteroider D07A

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Lokal antiinflammatorisk effekt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares <25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Sist endret: 02.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.11.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Bettamousse, SKUM TIL HODEBUNNEN:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,1%100 g (trykkbeholder)
456808
Blå resept
-
151,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.