Atropin Minims

Bausch Health

Mydriatikum. Cykloplegikum.

ATC-nr.: S01F A01

 Miljørisiko i Norge
 S01F A01
Atropin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atropin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atropin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atropin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%): 1 ml inneh.: Atropinsulfat 10 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Keratitt, iritt og iridosyklitt. Postoperativt for å få øyet til å falle til ro.

Dosering

Administrering: 1-2 dråper dryppes i øyet 1-3 ganger daglig. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskytende væske kasseres.

Kontraindikasjoner

Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet til barn og eldre pga. faren for systemiske reaksjoner. Øyetrykket bør kontrolleres før bruk til eldre. Pasienten bør informeres om at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes hvis synet bli uklart/tåket.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01F A01
Mydriatika motvirker effekten av miotika ved lokalapplikasjon i øyet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Epidemiologiske studier og lang erfaring med atropin indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp eller foster. Antikolinergika har vist mulig sammenheng med en liten økning av mindre misdannelser hos barn.
Amming: Går over i morsmelk. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. Bør ikke brukes under amming.
Atropin

Bivirkninger

De vanligste bivirkninger er lokale reaksjoner i øyet og antikolinerge systemeffekter: Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes og kan især hos barn gi systemisk reaksjoner på atropin. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, munntørrhet. Hjerte/kar: Rask puls. Psykiske: Forvirring og hallusinasjoner. Øye: En svak svie straks etter inndrypping. Nedsatt nærsyn pga. avslapping av ringmuskelen i øyet. Lysømfintlighet. Øvrige: Ansiktsrødme, feber. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Øvrige: Allergiske reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er sett alvorlig intoksikasjon hos barn. Letal dose ved oralt intak er 100-200 mg hos voksne, 10-20 mg hos barn.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For atropin A03B A01

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum.
Virkningsmekanisme: Blokkerer responsen på kolinerg stimulering av m. sphincter pupillae og m. ciliaris. Langvarig pupilldilaterende og akkommodasjonslammende (7-10 dager) effekt. Øyeinflammasjoner reduserer virketiden betydelig.
Absorpsjon: Absorberes via konjunktiva og fordeler seg i hele kroppen.
Utskillelse: Via urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Sist endret: 04.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Atropin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml (1%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
445791
SPC_ICON-
-
126,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iridosyklitt: Akutt betennelse/inflammasjon i regnbuehinnen (iris) og strålelegemet (corpus ciliare).

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.