ATC-register

MMUSKLER OG SKJELETT
M05Midler til behandling av bensykdommer
M05BMidler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05B ABisfosfonater
M05B A03Pamidronsyre
Pamidronatdinatrium Pfizer Pfizer kons. til inf.
M05B A04Alendronsyre
Alendronat 70 mg Mylan tabl.
Alendronat Bluefish Bluefish tabl.
Alendronat Sandoz Sandoz tabl.
Binosto 70 mg Pharmaprim brusetabl.
Fosamax 70 mg MSD tabl.
M05B A06Ibandronsyre
Bonviva 2care4 inj.
Bonviva Atnahs inj., tabl.
Bonviva Orifarm inj., tabl.
Ibandronsyre Medical Valley Medical Valley tabl.
M05B A07Risedronsyre
Optinate Septimum Actavis tabl.
Optinate Septimum Orifarm tabl.
M05B A08Zoledronsyre
Aclasta Abacus Medicine inf.
Aclasta Novartis inf.
Zoledronsyre Fresenius Kabi Fresenius Kabi kons. til inf.
Zometa Novartis inf.
M05B CBenmorfogenetiske proteiner
M05B C01Dibotermin alfa
InductOs Medtronic BioPharma pulv., væske og matrisk til implantasjon
M05B XAndre midler med effekt på benstruktur og mineralisering
M05B X04Denosumab
Prolia Amgen inj.
Xgeva Amgen inj.
M05B X05Burosumab
Crysvita Kyowa Kirin inj.