ATC-register

JANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
J01Antibakterielle midler til systemisk bruk
J01DAndre betalaktamantibakterielle midler
J01D BFørstegenerasjons cefalosporiner
J01D B01Cefaleksin
Keflex 2care4 tabl.
Keflex Eurocept International gran. til mikst., tabl.
J01D B03Cefalotin
Cefalotin Villerton pulv. til inf./inj.
J01D B04Cefazolin
Cefazolin MIP MIP Pharma pulv. til inf./inj.
J01D CAndregenerasjons cefalosporiner
J01D C02Cefuroksim
Cefuroxim Stragen pulv. til inf./inj., pulv. til inj.
Cefuroxim Villerton pulv. til inf./inj., pulv. til inj.
Cefuroxim B. Braun Braun pulv. og væske til inf.
Cefuroxim Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inj.
Cefuroxim MIP MIP Pharma pulv. til inf./inj., pulv. til inj.
Zinacef 2care4 pulv. til inf./inj.
Zinacef GlaxoSmithKline pulv. til inf./inj.
J01D DTredjegenerasjons cefalosporiner
J01D D01Cefotaksim
Cefotaxim Villerton pulv. til inj.
Cefotaxim MIP MIP Pharma pulv. til inf./inj.
J01D D02Ceftazidim
Ceftazidim Villerton pulv. til inf./inj.
Ceftazidim Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inf./inj.
Ceftazidim MIP MIP Pharma pulv. til inf./inj.
J01D D04Ceftriakson
Ceftriaxon Stragen pulv. til inf.
Ceftriaxon Villerton pulv. til inf., pulv. til inj.
Ceftriaxon Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inf., pulv. til inf./inj.
Ceftriaxon MIP MIP Pharma pulv. til inf., pulv. til inf./inj.
J01D D52Ceftazidim, kombinasjoner
Zavicefta Pfizer pulv. til kons. til inf. (+ avibaktam)
J01D EFjerdegenerasjons cefalosporiner
J01D E01Cefepim
Cefepim MIP MIP Pharma pulv. til inf./inj.
J01D FMonobaktamer
J01D F01Aztreonam
Azactam Bristol-Myers Squibb pulv. til inf./inj.
Cayston Gilead pulv. og væske til inhal.væske
J01D HKarbapenemer
J01D H02Meropenem
Meropenem Bradex Bradex pulv. til inf./inj.
Meropenem Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til inf./inj.
Meropenem SUN SUN Pharma pulv. til inf./inj.
J01D H03Ertapenem
Ertapenem Fresenius Kabi Fresenius Kabi pulv. til kons. til inf.
Invanz MSD pulv. til kons. til inf.
J01D H51Imipenem og cilastatin
Tienam MSD pulv. til inf.
J01D H56Imipenem, cilastatin og relebaktam
Recarbrio MSD pulv. til inf.
J01D IAndre cefalosporiner og penemer
J01D I01Ceftobiprolmedokarilnatrium
Zevtera Basilea pulv. til kons. til inf.
J01D I02Ceftarolinfosamil
Zinforo Pfizer pulv. til kons. til inf.
J01D I54Ceftolozan og betalaktamasehemmer
Zerbaxa MSD pulv. til kons. til inf. (+ tazobaktam)