ATC-register

CHJERTE OG KRETSLØP
C01Hjerteterapi
C01CHjertestimulerende midler, unntatt hjerteglykosider
C01C AAdrenerge og dopaminerge midler
C01C A02Isoprenalin
Isoprenalin NAF Apotek inj.*
C01C A03Noradrenalin
Noradrenalin Abcur Abcur kons. til inf.
Noradrenalin Sintetica Sintetica kons. til inf.
Noradrenalin Sintetica Sintetica inf.
C01C A04Dopamin
Dopamin Takeda kons. til inf.
C01C A06Fenylefrin
Fenylefrin Stragen inj.
Fenylefrin Unimedic inj., kons. til inf./inj.
Fenylefrin Abcur Abcur inj.
C01C A07Dobutamin
Dobutamin Hameln kons. til inf.
C01C A17Midodrin
Hypotron Brancaster Pharma tabl.
C01C A24Adrenalin
Adrenalin Takeda inj.
Adrenalin Martindale Ethypharm inj.
Adrenalin Stragen Stragen inj.
Emerade PharmaSwiss inj.
EpiPen Meda inj.
EpiPen Jr. Meda inj.
Jext ALK inj.
C01C A26Efedrin
Efedrin Takeda inj.
Efedrin Unimedic inj.
Efedrin Stragen Stragen inj.
C01C EFosfodiesterasehemmere
C01C E02Milrinon
Milnocor Macure Pharma inj./inf.
C01C XAndre hjertestimulerende midler
C01C X08Levosimendan
Simdax Orion kons. til inf.