ATC-register

CHJERTE OG KRETSLØP
C01Hjerteterapi
C01BAntiarytmika, klasse I og III
Se også gruppe C07A
C01B AAntiarytmika, klasse Ia
C01B A03Disopyramid
Durbis Retard sanofi-aventis depottabl.
C01B CAntiarytmika, klasse Ic
C01B C04Flekainid
Flecainid Sandoz Sandoz tabl.
Tambocor Meda inj., tabl.
Tambocor Retard Meda depotkaps.
C01B DAntiarytmika, klasse III
C01B D01Amiodaron
Amiodaron Hameln Hameln kons. til inf./inj.
Cordarone 2care4 inj.
Cordarone sanofi-aventis inj., tabl.
C01B D07Dronedaron
Dronedaron Aristo Aristo Pharma tabl.
Multaq Orifarm tabl.
Multaq sanofi-aventis tabl.
C01B GAndre antiarytmika, klasse I og III
C01B G11Vernakalant
Brinavess Correvio kons. til inf.